Guľové ventily

Aktívne filtre

Cenový filter

Guľové ventily riadia tok kvapaliny alebo plynu pomocou rotačnej gule s otvorom. Otočením gule okolo svojej osi môže médium pretekať alebo sa zablokuje.