Aktívne filtre

Manometre sú mechanické meradlá tlaku plynu alebo kvapaliny. Špeciálne druhy manometrov môžu mať svoje vlastné názvy, napríklad barometer (na meranie atmosférického tlaku) alebo aneroid (na meranie tlaku v uzavretých priestoroch).

Existuje viacero typov manometrov, medzi najbežnejšie patria:

1. Kvapalinové :

 • U-manometer: jednoduchý a presný prístroj na meranie diferenčného tlaku vzduchu, ťahu spalín v potrubiach a komínoch.
 • so šikmým ramenom: určené na meranie nízkych tlakov, napr. pri kontrole tlakovej diferencie na filtračných zariadeniach, lakovacích kabínach a podobne.

2. Deformačné :

 • Bourdonova trubica: najbežnejší typ deformačného manometra, používaný na meranie pretlaku v rôznych aplikáciách.
 • Membránový manometer: vhodný na meranie nízkych tlakov a tlakových pulzácií.

3. Elektrické :

 • Piezoelektrické manometre: používajú sa na meranie dynamického tlaku a tlakových rázovej vĺn.
 • Kapacitné manometre: vhodné na meranie nízkych tlakov v čistých médiách.

Využitie:

 • Priemysel: na meranie tlaku v potrubiach, kompresoroch, čerpadlách a iných zariadeniach.
 • Energetika: na meranie tlaku v parných kotloch, turbínách a iných energetických zariadeniach.
 • Doprava: na meranie tlaku v pneumatikách, hydraulických systémoch a iných dopravných zariadeniach.
 • Medicína: na meranie krvného tlaku a tlaku v dýchacích cestách.

Pri výbere je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako napríklad:

 • Rozsah merania tlaku
 • Presnosť merania
 • Typ média (plyn alebo kvapalina)
 • Teplota média
 • Požiadavky na odolnosť a životnosť